I 2030 er det flere pensjonister enn ungdommer i Norge, og det vil bli stadig færre arbeidstakere. Hvordan skal landet drives med flere hundre tusen ledige stillinger?

I lederen i helga bommer redaktør Morken i Avisa Sør-Trøndelag på bakgrunnen for, og dermed også løsningen på rekrutteringsutfordringene i Norge. Men han er ikke alene om det.

I nesten hvert eneste møte i 2023 har HalsaLista bedt om at politikere, administrasjon og enhetsledere må sette seg ned og se på bemanningssituasjonen i Heim. Dessverre har vi blitt nedstemt. Selv da mellomtrinnet på Vinjeøra skole måtte flytte til Sodin i sommer på grunn av lærermangel, foretok ikke politikerne seg noen ting. Og da kommunen omsider la fram en rekrutteringsplan i september, tok Aps gruppeleder ordet som førstemann, og kortsluttet arbeidet ved å be om at saken ble utsatt!

Dermed ble det utgående kommunestyret forhindret fra å si sitt, eller komme med gode forslag. Hva kan være viktigere for Ap enn å få startet arbeidet med rekruttering til livsviktige kommunale tjenester?

Allerede for to år siden foreslo HalsaLista å utvide lærlingtilbudet for helsestudenter, men ble nedstemt. Siden har heltidsreformen blitt vedtatt, men ellers er løsningene som er foreslått, og som gjentas av redaktøren, å gi nyansatte lærere og helsearbeidere økt startlønn. Men ingenting av dette vil løse problemet. For det finnes ikke nok folk.

Vi må se på hvordan vi kan drive kommunen med færre ansatte i årene som kommer. Innen helse vil vi i tillegg få dobbelt så mange pleietrengende. Det må tenkes nytt og bygges nytt.

HalsaLista rakk å legge fram en liste med tiltak under Ap utsettelsesforslag, og her er noen av forslagene til hva vi må se på:

– Inngå interkommunale avtaler om nøkkelstillinger; trengs det et interkommunalt vikarbyrå?

– Legge til rette for rekruttering av flyktninger og uføre.

– Spesialisere helsearbeiderne og overlate flere oppgaver til andre.

– Rulle ut robot- og velferdsteknologi for renhold, vaktmestertjenester og pasientoppfølging.

– Bygge omsorgs- og Gammel-Heim-boliger ved sykehjemmene.

– Ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra.

– Er det nok lærere til grendeskolene og barnehagene?

– Vil det bli krav til funksjonsnivå for hjemmeboende?

– Vil det bli omsorgsansvar for familier?

– Samarbeid mellom kommuner, regioner og næringslivet for å unngå overbudskamp om arbeidskrafta.

Det er mange ting som kan gjøres for å frigjøre arbeidskraft, og næringslivet står overfor de samme utfordringene. Vi kan ikke slåss om stadig færre arbeidstakere. Men redaktøren har rett i én ting: «Ansvaret for at det skal skje, ligger hos storting og regjering.» Mens vi venter må kommunene ta grep selv, før sosialdemokratiet rakner.

Einar Vaagland,

HalsaLista