Even har opparbeidet seg solid erfaring, både i organisasjonsarbeid og i arbeidslivet.

Da han gikk ungdomskolen ble han valgt inn i ungdomsrådet allerede i åttende klasse, ett verv han hadde ut tiende klassetrinn, da som leder. Even har også vært innvalgt som nestleder i ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Even er nå ferdig uteksaminert lærer etter fem års studie. I studietiden har han hver sommer arbeidet, der han har skiftet mellom pølsemakeriet på Enge og Wacker Holla, i tillegg til lærertimer i skolene i Heim.  Even har nå takket ja til lærerjobb på Sodin skole og kjøpt seg leilighet i kommunen.

For Even faller det seg naturlig å få og ta ansvar. Det har han bevist i de fire årene som folkevalgt i Heim Kommune som kommunestyrerepresentant. De to siste årene har han i tillegg representert Høyre i formannskap, i arealplan- og i administrasjonsutvalg, samt i regionrådet. Alt dette mens han har gjennomført lærerstudiene.

Even har et solid lag bak seg i Heim Høyre av gode kandidater, med bred erfaring og stå-på-vilje. Som et bevis på dette er antall gjennomslag partiet har fått for forslag som er blitt stilt i inneværende periode.

Det å finne gode løsninger til fellesskapets beste er gull verdt for en som stiller til valg som ordfører. Even Hendseth er en pragmatiker, som også ser og forstår andres meninger og forslag.

Heim kommune har behov for politisk ledelse med kraft, kapasitet og iver – det vil vi få med Even. Derfor vil jeg oppfordre deg til å gi din stemme til Even Hendseth og Høyre.

Ove Strømmen

4. kandidat Heim Høyre

Ove Strømmen, 4. kandidat Heim Høyre. Foto: Privat