- Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune