Ber departementet avvente behandling av reguleringsplanen

foto