Sommeren 2023 har nok vært en vekker for mange. Nye rekordtemperaturer verden over preget nyhetsbildet. I tillegg ser vi nå konsekvensene av klimaendringene med ekstremvær og naturkatastrofer. Skogbranner, orkaner/tyfoner og flommene her hjemme er kun noen eksempler på hva som dessverre blir vanligere. Katastrofene får i beste fall kun økonomiske konsekvenser for lokalsamfunnet, men kan i verste fall føre til omkomne slik som skogbrannen på Hawaii. Klimaendringene kan føre til utfordringer knyttet til matproduksjon og endringer i arters migrasjonsmønster og spredning. Endringer i havstrømmene kan få store konsekvenser for Europa, og spesielt Norge som er avhengig av Golfstrømmen. Spørsmålet er hvor mange hus skal ødelegges av elver og hvor mange skal dø av heteslag før verdenssamfunnet tar grep.

Klimatiltak behøver ikke å være en brikke i internasjonal storpolitikk. Mye kan gjøres lokalt, og der må vi prioritere de neste årene for å unngå de største konsekvensene av klimakrisen. Heim kan ikke redde verden, men vi må omstille oss for fremtidige generasjoner. God miljøpolitikk er også god økonomi-, sosial-, næring- og solidaritetspolitikk.

Heim kommune har dystre tall for oss som er interessert i klima- og miljøpolitikk. Miljøorganisasjonen Framtiden i Våre Hender har, med tall fra miljødirektoratet, laget en oversikt over utslippskutt i norske kommuner. Av 356 kommuner ligger vi på 356. plass. Heim har i perioden 2009-2021 økt utslippene med 174,6%, og slipper totalt ut 470 327 tonn CO₂e årlig. For å sette det i perspektiv kan vi sammenligne med Trondheim kommune som slipper ut 402 760 tonn CO₂e årlig. Heim ligger altså 67 000 tonn over Trondheim, noe som burde få varsellampene til å gå. Det er tydelig at Heim har manglet et klima- og miljøparti som tar dette på alvor.

Wacker Holla står for en stor del av de lokale utslippene, men skal også ha honnør for å ta tak i problemet. Jeg er glad for at Wacker Holla har ambisjon om å bli karbonnøytralt innen 2030 og at de prøver ut karbonfangstteknologi. Til tross for det behøver vi flere lokale tiltak for å begrense utslippene i fremtiden.

Vi trenger lokale venstrefolk i kommunestyret som kan stille kritiske spørsmål til utbygging og nedbygging av natur. Jeg ønsker meg et klimafond som kan hjelpe private til å ta klimavennlige valg i sine prosjekter og hjem. Vi må være strengere og kreve klimatilpasning i fremtidige kommunale prosjekter. Heim kommune trenger et parti som satser på klimavennlige løsninger, og som setter klima og miljø i fokus. Et viktig fokus her vil også være å publisere mer informasjon om kommunens klima- og miljøtiltak på kommunenettsiden. Denne informasjonen må være tilgjengelig for de som ønsker å se på det. Dette vil være viktig for de som ønsker å satse i Heim, men også for innflyttere som ser på klima og miljø som en viktig sak.

Tor Håvard Schei

Heim Venstre