Et vekstkraftig lokalsamfunn er en forutsetning for å oppnå Arbeiderpartiets viktigste mål: Arbeid til alle, med trygge jobber og ei lønn det går an å leve av. Sunndal har mange fortrinn å bygge videre på. Fantastisk natur med gode og varierte turmuligheter. Store naturressurser. Gode veisystem og nærhet til flyplasser, jernbane og flere byer. Et moderne og framoverlent næringsliv med industri og mange teknologi- og kunnskapsbedrifter. Et moderne landbruk. Rikt kulturliv. I Sunndalsøra har vi et tett kommunesenter med nødvendige offentlige tjenester og godt utvalg innen service og handel. Sunndal Arbeiderparti vil ta en aktiv rolle i arbeidet for å sikre og skape jobber og verdier i Sunndal, og vi vil bidra til positivt samarbeid med lokalt næringsliv om dette.

Jobb nummer én er nå å skaffe arbeidsfolk og kompetanse til lokale virksomheter. Sunndal Arbeiderparti vil bygge et fergefritt og døgnåpent indre Nordmøre med muligheter for jobb til to i en større hverdagsregion med flere og mer varierte arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for flere boliger og et mer variert boligmarked. Vi vil legge til rette for varierte bo- og oppvekstmiljø med nødvendige møteplasser, tilbud og offentlige tjenester. Vi vil legge til rette for turer og friluftsliv både for lokale og turister, samt for næringsutvikling i forbindelse med dette. Vi vil ta bedre vare på tilflyttere. Vi vil legge til rette for at lokal ungdom velger utdanningsretninger som det lokale næringslivet har behov for, med gode muligheter for lokal etter- og videreutdanning. Og – vi vil synliggjøre det spennende arbeidsmarkedet og de gode bomiljøene i Sunndal. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene rundt oss.

De neste fire årene skal Sunndal Arbeiderparti blant annet:

·      arbeide målrettet for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for Hydro Sunndal

·      arbeide for at Todalsfjordprosjektet blir realisert, og opparbeide nytt næringsareal i Ålvundfjord/Ålvundeid

·      arbeide for et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv for å sikre næringsutvikling innenfor industri, handel og reiseliv

·      samarbeide med lokale bedrifter for å skape gode møteplasser for lærlinger og innflyttere til Sunndal kommune

·      samarbeide med næringsliv og SVS for sikre et godt skole- og linjetilbud tilpasset lokale virksomheters behov

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved årets kommunevalg. Godt valg!

Ståle Refstie, Lusie Gjersvoll og 23 listekandidater som stiller til valg for Sunndal Arbeiderparti