Jeg som politiker i Sunndal kommune tok initiativ til å løse den økonomiske situasjonen for Sunndal Alpinsenter Børsetlia. Gjennom støtte fra partiene Ap, SV og MDG, satte jeg frem et forslag som tok opp alpinsenterets økonomiske behov i kommunestyret.

Ifølge alpinsenterets styre var det nødvendig med en investering på omtrent 1,75 millioner kroner innen utgangen av 2027 for å oppfylle kravene til anlegget. Dette inkluderer utskifting av komponenter, overflatebehandling og andre vedlikeholdsoppgaver, i tillegg til løpende driftskostnader.

Dette initiativ til å løse dette problemet måtte jeg få støtte fra partiene i posisjonen i kommunestyret. Opposisjonen ville på nåværende tidspunkt ikke være med på dette.

Løsningen som lå i forslaget var å sette av 1,750,000 kroner fra disposisjonsfondet til Børsetlia Alpinsenter når årsregnskapet for 2022 skulle behandles. Dette beløpet samsvarer med det som er oppgitt som kostnaden for oppgradering av alpinsenteret.

Initiativet viste en vilje i kommunestyret til å støtte et viktig tilbud for alle interesserte, jeg mente også der at dette kan være en positiv utvikling for Sunndal Alpinsenter Børsetlia for fremtiden. Når saken kom opp i kommunestyret 14. juni 2023 var det et enstemmig kommunestyre som ville støtte forslaget.

Det viser seg at politisk initiativ og når en brenner for en sak, så får vil det til i Sunndal.

Stig Rune Andreassen

Kandidat Sunndal Arbeiderparti