Øra Elektro As ser med bekymring på forslaget om å legge ned VG 2 Elenergi og Ekom ved Sunndal vgs fra høsten 2023.

Det er nok søkere til å opprettholde linja nå til høsten hvis en teller med søkere uten ungdomsrett og med hele 17(!) søkere på VG1 nå til høsten vil det helt sikkert bli mange som ønsker å søke seg til VG2 Elenergi neste år

En avvikling vil ramme den lokale rekrutteringen i et fag som vi i fremtiden er avhengig av for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

Øra Elektro As har siden oppstarten i 2007 tatt inn til sammen 13 lærlinger og har som mål å ta inn en lærling nå i høst. Vi tar også inn elever på utplassering.

Vår viktigste rekrutteringsbase er Sunndal Vgs og vi håper derfor at linjen kan opprettholdes også nå til høsten.

Vi er glade for at NELFO, Sunndal Næringsselskap og Yrkesopplæringsnemnda har gått imot forslaget fra direktøren i fylkeskommunen og støtter innsigelsene de har kommet med.

Vi ønsker å oppfordre alle bedrifter og innbyggere i Sunndal Kommune til å jobbe for å ta vare på dette tilbudet til våre ungdommer.

Ivar Tronsgård

Daglig leder, Øra Elektro AS