Norsk Sykepleierforbund i Sunndal kommune – på jobb for sykepleierne og innbyggerne hver eneste dag!

NSF Sunndal registrerer at vi etterlyses i meningsytring 23.1. (Ja, det brenner i helse- og omsorgstjenesten)

Den siste tidens oppslag i avisa er synlige bevis på det Norsk Sykepleierforbund (NSF) allerede vet; de lokale helse- og omsorgstjenestene er svært viktige for innbyggerne, politikerne og fagforeningene. Det gleder oss å se engasjementet for ansattes arbeidshverdag!

Angående vikarbruken i Sunndal er NSF helt enige i at vikarbruken er for høy og at økningen av vikarbruk ikke er en utvikling som kan fortsette. Dette er en tendens vi alle ønsker å snu! Realiteten pr nå er at vi er avhengige av vikarbruk for å ha forsvarlige tjenester og samtidig ikke overbelaste egne ansatte med overtidsarbeid, noe som igjen vil føre til enda høyere sykefravær.

Det er åpenbart at sykefraværet er svært høyt og det jobbes kontinuerlig med å få dette ned. NSFs opplevelse er at kommunen i samarbeid med organisasjonene og vernetjenesten er i gang med tiltak. Bruk av utdanningsfondet for kompetanseheving, praksisforløpet for helsefagarbeidere, helseprosjektet for Ukrainere, utlysning av hele stillinger på alle nivå, bruk av tilleggsansiennitet er eksempel på tiltak som er iverksatt.  Dette arbeidet vil kanskje ikke gi umiddelbar synlig effekt, men på lengre sikt håper vi å se resultater av dette arbeidet.

NSF opplever gjennom det daglige samarbeidet med kommunens ledelse at partssamarbeidet fungerer godt på overordnet nivå. Sammen finner vi løsninger som vi mener gir gode tjenester til Sunndals innbyggere, nå og for framtiden. Vi støtter Fagforbundet i at lønnsnivået innen helsesektoren må prioriteres lokalt og sentralt, og setter pris på at politiske partier i kommunen også tar til orde for dette.

Belastninga må ned, lønna må opp!

Maria Lotsberg

HTV, NSF Sunndal