Det går mot en ny søknadsrunde for barnehageplass. I vedtak gjort av kommunestyret i sak 1/23, ble det etablert ordinær barnehagedrift på Halsanaustan, som en avdeling under barnehagen på Liabø. Vi føler at lite ble gjort for å gjøre dette til et reelt tilbud ved søknaden for barnehageplass for et år siden. Det resulterte også i få søknader.

Vi håper dette blir gjort bedre i år, bl.a. ved en oppdatert beskrivelse av barnehagen på hjemmesiden. Riktige og relevante opplysninger, vil forbedre informasjonen for Liabø og Valsøyfjord også. Det vil da være mulig for foreldre og tilflyttere å se totalkapasiteten til barnehagene i den vestlige delen av kommunen ved søknad om barnehageplass. Selv om noen avdelinger tidvis er fulle, vil det være mulig å velge mellom 3 alternative barnehager i vest.

Vi mener at følgende forhold tilsier at det i år er et ekstra stort behov for å åpne barnehagen på Halsanaustan:

  1. Sana har signalisert at de kan tinge på og sørge for betaling for åtte plasser. Dette gir et tilskudd fra UDI på ca. to millioner pr år.

  2. Sana sier at asylmottaket kan bidra med kompetanse på assistent-nivå og har erfart rask tilgang til personressurser som språkassistenter.

  3. Vi vet om folk med relevant kompetanse som kommer til å søke, om barnehagen blir gjenåpnet.

  4. Statistikk for befolkningsutvikling kan ikke være eneste grunnlag for beslutninger knyttet til barnehagedrift. Nylig kom en trebarnsfamilie flyttende til 6680. Dette kan ikke statistikken forutse. Vi vet det er mange som ønsker barnehageplass på Halsanaustan, dersom det er et reelt tilbud.

  5. Vi er gjort kjent med at det er utfordringer knyttet til blant annet garderobesituasjonen på Liabø, og det har blitt foreslått innkjøp av brakker for å avlaste for manglende areal. Et alternativt tiltak kan være å ta i bruk de flotte, romslige lokalene på Stornaustet. Etter vår mening vil det være en bedre løsning enn brakker.

  6. Oss bekjent har det vært ventelister på barnehageplass i denne delen av kommunen. Med en åpen avdeling på Halsanaustan vil vi unngå ventelister, og vi legger også til rette for tilflytting og befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Fulle barnehager på Liabø og i Valsøyfjord kan vel tilsi at noen blir stående uten barnehageplass.

Sett i lys av disse punktene og kommunestyrevedtaket den 16.1.23, håper vi at alle kluter settes til for å få i gang Halsanaustan barnehage. Slik at den blir et reelt tilbud for de som ønsker å bruke den.

Med vennlig hilsen, Kristin Kvande Betten, Halsa utvikling

Gunnar Kåre Røe, Stornaustet

Ivar Vullum, Halsa grendalag