Reindrift i Trollheimen. Retorikk – motiv – faktatilnærming