Kan ikke drive skolepolitikk ut ifra feil(-)informasjon