- Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000