Fredag 5. januar 2024 fikk regjeringen overlevert en rapport om effektive kostholdstiltak. Ekspertgruppen bak rapporten anbefaler blant annet at styresmaktene innfører ei ordning der alle elever i grunnskoler og videregående skoler, og barn i barnehager, får tilbud om gratis frukt og grønt daglig.

I ungdataundersøkelsen fra 2022 oppga bare 6% av elevene ved Sunndal Videregående Skole at de spiste frukt eller grønnsaker daglig i løpet av skoledagen, over halvparten spiste frukt og grønt sjeldnere enn hver uke. For elevene på Sunndal ungdomsskole var tilsvarende tall 18% (daglig) og 27% (sjeldnere enn hver uke).

Et universelt tilbud om gratis frukt og grønt vil føre til likhet i tilgjengelighet for elever uavhengig av økonomi, helsekompetanse og sosial status og har derfor et utjevnende potensial. Gratis frukt og grønt vil kunne sikre at de nasjonale kostholdsrådene i større grad blir møtt ved at sunne råvarer er tilgjengelig der barn og oppholder seg mange timer daglig, samtidig blir barna vant med at å spise frukt og grønt er en del av det daglige kostholdet. Et tilbud om gratis frukt og grønt til barn og unge er vurdert som et kostnadseffektivt tiltak av WHO og helsedirektoratet.

Innføring av gratis frukt og grønt kan gjennomføres med betydelig enklere tiltak enn skolemåltid på de skolene som ikke har kantinefasiliteter, for eksempel gjennom ordningen «Skolefrukt» som støttes av staten.

Med utgangspunkt i ekspertutvalgets rapport og resultatene fra ungdataundersøkelsen anbefaler jeg at politikerne i Sunndal Kommune går inn for å sikre at alle skoleelever i Sunndal Kommune får tilbud om gratis frukt eller grønt i skolehverdagen allerede nå. Tilbudet bør også inkludere elevene ved videregående skole som nok er de som spiser minst frukt og grønt i utgangspunktet.

Kommunen har allerede gått foran med å redusere prisene for barnehageplasser før det gjennomføres av sentrale myndigheter, kan vi gjøre det samme med gratis frukt til barn i skolealder?

Håkon Furu

Kommuneoverlege