- Naturvernforbundets holdning i rovdyrpolitikken vil sørge for nedleggelse av beitenæringen