I Romsdals Budstikke av 6. januar, setter Tore Tomasgard fra Møreforskning og Bengt Endreseth fra Grønn omstilling Møre og Romsdal fylkeskommune, ord på situasjon i strømmarkedet i Møre og Romsdal som passer meg godt. Samtidig som Møre og Romsdal er landets største eksportfylke målt i eksport pr. sysselsatt, har fylket den nest dårligste kraftbalanse i Norge.

Situasjon på strømmarkedet har vært kjent i lang tid noe flere av oss har vært opptatt av og gitt klart utrykk for. Derimot kan en ikke si at responsen har vært særlig formålstjenlig hverken fra sentrale eller regionale myndigheter. La vi si det slik at Møre og Romsdal fylkeskommune som den regionale utvikler har vært relativt flinke til å sette i verk miljøvennlige tiltak som utslippsfrie transportmidler o.s.v., men har ikke vært like flinke til aktivt å fylle opp de behov for linjekapasitet og den strømmen hverken de miljøvennlige transportmidlene krever, eller den strømmen eksisterende næringsliv og de som står i kø for å komme i gang har behov for.

Når jeg nå griper muligheten til å følge opp både meg selv i et tidligere innlegg, og de to etter min mening, kloke herrer Tore Tomasgard og Bengt Endreseth, så vil jeg minne om mitt forslag i sak T 40/23 fra fylkestinget i Fosnavåg i juni 2023 som ble vedtatt med stort flertall. Fylkestingets vedtak gir etter min mening grunnlag for å komme i gang med den regionale planlegging som Tomasgard og Endreseth påpeker må komme i gang, men som vedtatt av fylkestinget, må det følges opp med økonomi som gir vedtaket mening.

Håper både vedtaket i fylkestinget i Fosnavåg og sakens alvor blir respektert og tatt på alvor. En god regel som gjerne kan flettes inn er at det beste er å skape før en deler, det motsatte gir bare vanskeligheter, det vet både fylkespolitikere og kommunepolitikere svært godt.

Fylkesordfører Anders Riise, inviterte toppolitikere og ledere fra Storting, fylkeskommune, kommuner og arbeidsliv til samling torsdag 4. januar 2024. Tema skulle være kraftsituasjon i fylket og presset på antall fergeavganger. Med fare for å bli oppfattet udannet, må jeg like vel stille spørsmålet; Vil det komme noe annet enn prat ut av samlingen? Jeg er spent!

Mellvin Steinsvoll Kraftsosialist