- Høyre står for en forutsigbar, streng og rettferdig asyl- og flyktningepolitikk