En av de største truslene mot norsk villaks er i ferd med å bli eliminert