Har vi likevel ikke forhindret at store mengder farlig avfall skal dumpes på Raudsand?

foto