Kvanne – Rykkjem har det siste året opplevd redusert rutetilbud grunnet oppgradering av kaianlegg. Det har skapt lange fergekøer, flere som ikke rekker arbeid og stor frustrasjon blant Indre Nordmøres innbyggere. Med fylkets forslag til innsparingstiltak, kuttes fergetilbudet Kvanne – Rykkjem med 1,2millioner. Dagens reduserte tilbud kan bli en varig ordning. Med de erfaringer vi allerede har med redusert fergetilbud, så er det uholdbart å strupe det som er pulsårene til eksportfylket og arbeidsveien for mange av oss som bygger landet.

Samtidig som det foreslås kutt i fergetilbudet, ser vi at den store vinneren i Nasjonal Transportplan er Østlandet. Tilfeldigvis under ei regjering som er tungt representert i samme område. Det sies at underfinansieringen av ferger i Møre og Romsdal er på 200 millioner i året. Det betyr at annet tilbud som videregående skole og veivedlikehold allerede nedprioriteres.

Økonomien for å drifte fergetilbudet langs kysten er sterkt svekket gjennom store vyer fra Stortinget. Stortingsvedtak for grønn omstilling med elferger og kutt i fergeprisene er underfinansiert. Det sies fra Regjeringen at valgløftene er fullfinansiert, men det er ut ifra hva de selv mener er et bra nok tilbud. Skal vi komme oss på jobb og drive verdiskapning, så kan ikke veiene være stengt i tide og utide. Vi er avhengig av det tilbudet vi har i dag, ikke det Regjeringen mener er bra nok.

Når fylket overpresterer på grønn omstilling og har et tilfredsstillende rutetilbud til sine innbyggere, må pengene hentes fra andres budsjetter eller fergetilbud kuttes når fordyrende sentrale valgløftene skal innfris. I første omgang ble Regjeringens valgløfter reddet ved å ta i bruk friske penger fra havbruksfondet, etter en omfattende økning av grunnrenteskatten for næringslivet på kysten. Nå står fylket i en økonomisk situasjon det er vanskelig å komme ut av uten at kniven tas i bruk.

Ferga er kritisk for oss langs kysten. Kanskje er det langt viktigere at en skiftarbeider på Hydro kommer seg på jobb for å produsere aluminium, enn at toget på Østlandet bli noen få minutter raskere for de som under korona oppdaget muligheten for hjemmekontor. Korona ga oss en varig nedgang i antall togpassasjerer. Regjeringen har et mål om at fastlandseksporten skal økes med 50%. Da kan ikke veiene langs kysten stenges. Vi kan heller ikke ha et fylkesveinett som råtner på rot. Skal de lykkes med sine eksportmål og bidra til et attraktivt distrikts Norge, så kan de ikke løpe fra regningen når løfter om grønn transport og rimelige ferger skal innfris.

Underfinansieringen av fergetilbudet og fylkesveiene må dekkes inn. Ikke med kutt i tilbudet, men med friske midler fra staten.

Ole Joar Bruset, Surnadal Høyre