Sve meiner nytt vedtak i nye Molde kommune vil gjere om deponi-vedtak i Nesset

foto