Eg har no egentle forsona me med

at Todalsfjordprosjektet snart blir lagt ned.

Men nei da, nye planer og store ord

«om hvordan vi krysser den blanke fjord».

For 50 år sia vart vi så luta lei,

å hør på ta gnålet om Rambjørsvei.

Og sia ha vi hatt mange kokker og mye søl

og nye planer komme rekandes på ei fjøl.

Men let oss no slepp å hør og sjå

om de store planer det blir «itt nå tå».

Og for å varra sikker på at ingenting ska skje

så må di lett Sametinget få varra med.

Vi får fortsett å kos oss så godt vi kann

om bord på en båt, som går fra land te land.

Hjartesukk frå en sur gammel mann

og Jostu er det han kalla seg han.

Jon Bjarne Husby