Veien til SSBs prognoser er brolagt med gode intensjoner