Her er brevet Veidekke ASA har sendt til ordfører Dahl

foto