Her er brevet Veidekke ASA har sendt til ordfører Dahl

foto
Daglig leder Harald Storvik og styreleder John Strand i Bergmesteren AS. Foto: Sigmund Tjelle