Raudsand er ikke plassen for et nasjonalt deponi for farlig avfall

foto