Pårørendeforeninga for Surnadal Sjukeheim og Surnadal Demensforening og Helselag  har blitt kjent med gjennom avisoppslag at det er planlagt å legge ned 8 nye sykehjemsplasser ved Surnadal Sjukeheim.

Dette er trist lesning for pårørende. En slik nedleggelse vil gi ringvirkninger for de andre avdelingene ved sykehjemmet. Det vil også naturlig nok medføre at noen mister jobben sin.

Vi som ofte er på besøk ved sykehjemmet ser hvordan de ansatte utfører en fabelaktig jobb for våre kjære og nære, de har fagkunnskap og er gode omsorgspersoner.

Vi ser også at når noen går bort er det ikke mange dagene før en ny pasient er på plass, så det må være et stort behov for plassene.  Ved nedleggelse av 8 plasser må det bli enda vanskeligere å få plass, eldre og syke må være hjemme lengre. Hva med de pårørende som da må slite enda lengre og være «ottesame» for de som er syke og bor alene? Utrygge pasienter og utslitte pårørende som kanskje blir sykemeldt kan lett bli en konsekvens av dette.

All ros og honnør til hjemmetjenesten, men det er vel en grense for hva de rekker også. Kanskje de må ansette flere for å greie ut med alle hjemmeboende, og hva skjer da med innsparingene ?

Vi er, eller har vært, pårørende til mann/kone, far/mor, slektning, nabo  etc,  både før og etter sykehjemsplass, og vi vet hva forskjellen er. Fra stadig «otte» både dag og natt til en hverdag der våre får tilsyn, godt stell og en trygg hverdag av kompetente omsorgspersoner. Dette er det ingen som kan forestille seg før de selv har kjent det på kroppen.

Styret i foreningene våre ber dere se til nabokommunene. Bl.annet skjermer Sunndal sine sykehjemsplasser, og oss bekjent gjør også Halsa og Rindal det samme.

Surnadal Kommune har tidligere lagt ned flere sykehjemsplasser, Frisklivssentralen ble nedlagt og vi har heller ikke en Frivilligsentral i kommunen, hvilket de fleste av våre nabokommuner har. Ikke finnes det penger til aktivitør ved sykehjemmet. Og hva skulle Surnadal Sjukeheim og kommunen gjort uten all økonomisk støtte og bidrag  fra våre foreninger?  Hva er det med Surnadal Kommune og eldreomsorg ?

For snart ett års tid siden vedtok Nasjonalforeningen for folkehelsen «Prinsipprogram for folkehelse og frivillighet « - vi referer til ett av punktene :  Økonomiske innsparinger må ikke føre til at kommunens ansvar for pleietrengende blir overlatt til de frivillige. Vår frivillige innsats er et supplement til kommunens innsats.

Vi ber de folkevalgte tenke seg godt om før de går til det store skrittet og legge ned 8 sykehjemsplasser og heller prøver å finne en annen løsning for å få budsjettet i balanse.

Surnadal 30.11.17

for styrene i foreningene

Irene Bolme og Liv Botten