Sunndal Arbeiderparti er offensiv i valgkampen og har startet sitt kampanjearbeid tidlig og lovnadene er mange og store. Arbeiderpartiet har 9 bud om at de SKAL gjøre så mangt… Det 10. budet er virkelig morsomt – på sitt valgkampprogram legger Arbeiderpartiet med et ferdig utfylt «angreskjema».

Forutsetningen for at de SKAL kunne gjennomføre sine valgløfter er at kommuneøkonomien ikke svekkes (det 10. budet). Alle forstår at kommuneøkonomien vil svekkes fremover grunnet både eldrebølge og reduserte fødselstall. Det er faktisk varslet inn i kommunens langtidsbudsjett / økonomiplan som arbeiderpartiet har vedtatt. De legger altså ved et angreskjema dersom de ikke oppfyller sine 9 valgløfter

Arbeiderpartiet gikk høyt på banen og skulle bygge gangbru i sentrum over Driva for et par år siden. Faktisk la Arbeiderpartiet inn 6 millioner i budsjettet for dette prosjektet. Et tall langt fra noe som helst realistisk nivå poengterte borgerlig side uten naturligvis å bli hørt. Ferdig gangbru i 2023 sa ordfører i avisa. Ingen bru kommer til å bli bygget 2023 eller 2024 med arbeiderpartiets program.

Etter 16 år med Arbeiderpartiet i flertall og med langt bedre økonomi en de aller fleste andre kommuner, burde vi som innbyggere ha unngått oppslag om kriser i helse og omsorgtjenesten, svake skoleresultater og fryktkultur. Vi burde faktisk vært blant de aller beste på helse, omsorg og skole.

Dette skyldes mangelfull politisk ledelse over tid – «det går da godt nok i Sunndal...»

Ønsker du som velger bedring? DU kan bidra med å gi din stemme til et borgerlig parti – Sunndal trenger nye koster.

Ordførerkandidat for Sunndal Høyre

Asbjørn Tronsgård