Nesset Pensjonistforening er kjent med at fylkestingets flertall/posisjon, har lagt ned den såkalte togbussen til Oppdal og er også kjent med de sterke protester dette har ført til spesielt fra Nordmøre.

Nesset Pensjonistforening vil uttrykke stor forståelse for at det protesteres både med hensyn til de som gbruker togbussen i sin lokaltrafikk, men også de nordmøringer og romsdalinger som mister et viktig tilbud i sitt kollektive reisemønster nasjonalt og internasjonalt.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fremkommeligheten i store deler av Møre og Romsdal og ønsker også i den sammenheng å fremstå som miljøvennlig. Som en viktig del av miljøsatsingen, burde et godt utbygd kollektivt reisetilbud som også dekker fastlandet være viktig for fylkespolitikerne. Som kjent består ikke Møre og Romsdal bare av kyst, holmer, skjær og fergestrekninger.

Ved å legge ned kollektivtilbud som togbussen til Oppdal, gir fylkespolitikerne klar melding om at kollektivtransporten på fastlandet, ikke lenger er et satsingsområde for posisjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Nesset Pensjonistforening er sterkt bekymret for en slik utvikling og merker seg med stor forbauselse over deler av det politiske flertallet som viser en slik holdning.

Eidsvåg 29. april 2024

Nesset Pensjonistforening

Einar Olsen (leder)

Mellvin Steinsvoll (sekretær)