Maja Solli har rett i at det ikke foreligger noen begrensninger i hvem som kan benytte barnehagetilbudet i våre barnehager, utover vedtektsfestet krav om ferieavvikling for barnehagebarn.

Sommeråpen barnehage er videreført

Det har i flere perioder vært forslag om feriestengt barnehage for å ivareta et tilfredsstillende barnehagetilbud de resterende ukene av sommeren. Utfordringen har vært å sikre ferieavvikling for ansatte, parallelt med åpne barnehager. Dette har medført mye omorganisering av barnegrupper og ansatte, noe som påvirker den pedagogiske kvaliteten. Denne omorganiseringen har hatt virkning gjennom hele ferieavviklingen. Å ha 2 til 3 uker sommerstengt barnehage er normalt i både kommunale og private barnehager, noe som bidrar til mer stabilitet de resterende ukene av sommeren.

I de siste årene har barnehagetjenesten i tillegg hatt utfordringer med å sikre tilstrekkelig antall vikarer for å ivareta full åpningstid ved alle barnehager.

I den politiske behandlingen ble hensynet til skift- og turnusarbeidere vektlagt. Særlig bekymring var knyttet til følgene sommerstengt barnehage kunne få for sommerdrift i eksempelvis helse- og omsorgstjenesten. Videre at Sunndal kommune har høy andel av enslige forsørgere, noe som kan skape større sårbarhet med tanke på feriestengt barnehagetilbud. Derfor har Sunndal kommune fremdeles sommeråpen barnehage.

Pedagogisk kvalitet, også i ferien

Sommerstengt barnehage har vært et sterkt ønske fra ansatte, som vektlegger barnehagens innhold og pedagogisk kvalitet høyt. Barnehage skal ikke være et barnepasstilbud.

Barnehagetjenesten har derfor lett etter mulige organiseringer som kan ivareta kapasitetsbehovet og samtidig gi rom for pedagogisk kvalitet i perioden der barnehagene har en annerledes sammensetning av voksne og barn. Sammenslått barnehagetilbud er måten vi prøver å løse dette på nå.

Uheldig kommunikasjon

Organisering av sommeren starter tidlig, og erfaringsvis planlegger mange familier ferien sin allerede julen i forkant. Med bakgrunn i evalueringen fra sommeren 2023 ble informasjon om neste sommer sendt ut desember 2023. Det er dette brevet Maja Solli viser til. Her har vi formulert oss på en uheldig måte, ved å vektlegge begrunnelsen for sommeråpen barnehage.

Barnehagene har lang tradisjon med barnehagedrift under ferieavvikling. Vi har alltid benyttet skjønn og strukket oss langt for å finne nødvendige individuelle løsninger. Slik også sommeren 2023. Vi er også fullstendig klare over at det kan være forhold som vi ikke kjenner til når familiene gjør sine vurderinger. Vårt ønske er å være en støtte til familiene og vil med dette beklage inntrykket av at barnehagen ikke er for alle barn.

Med hilsen

Mona Reinset,

barnehagetjenesten

i Sunndal kommune