Det blir stadig tydeligere at Helseplattformen ikke er liv laga. Snart ett år etter innføringen er systemet ikke i nærheten av ferdig. Det har vært tusenvis av avvik, som meldinger på avveie, pasienter som ikke har fått innkalling og leger som ikke har fått prøvesvar. Det har vært varsler om et program fullt av feil, som er tungvint og som låser seg når flere helsearbeidere er inne på samme journal [1]! Dette har ført til overskridelser og medieoppslag om ansatte som går gråtende hjem fra jobb [2]. Det går på pasientsikkerheten løs. Forrige uke toppet det seg: Helseministeren tok endelig ansvar og lovet å se på hvordan problemene kan løses [3]. Sykehuset St Olav varslet om at drift av Helseplattformen vil føre til pengemangel i 2024 [4]. Legeforeningen advarte mot videre utrulling og oppfordrer til å finne et annet system [5]. Og sist helg leste vi at journalen måtte føres på papir fordi Helseplattformen ikke taklet overgangen til vintertid [6]! Dette er så grunnleggende feil at det er åpenbart at databasen ikke fungerer, og når brukerne klager over tungvint brukergrensesnitt, er det ingenting å bygge videre på. Resten av Norge - 3 helseregioner, over 300 kommuner og alle fastlegene - velger ikke Helseplattformen. De skal også over på én pasient - én journal, og går for norskutviklede Dips [7] og en åpen integrasjon mot eksisterende systemer. Helseplattformen fungerer ikke i Finland eller Danmark, hvor milliardene ruller og brukerne fortsatt klager og opplever redusert effektivitet 5 år etter innføringen [8]. Og den fungerer ikke i Norge, hvor prisen snart passerer 5 milliarder og nesten halvparten av legene truer med å slutte [9]. Hev kjøpet [10], få tilbake pengene og lys ut en ny konkurranse. Koste hva det koste vil, vi er ikke tjent med et system som ikke fungerer. Heim kommune har avtalt å ta i bruk Helseplattformen i november 2024, og det ligger inne i budsjettforslaget fra kommunedirektøren. Det må omgjøres. Vi kan ikke sitte og se på at det gambles med pasientsikkerheten og arbeidsvilkårene til helsearbeiderne våre.

Forslag til vedtak: Heim utsetter innføringen av Helseplattformen og blir med de andre kommunene i Midt-Norge som utreder alternative løsninger. HalsaLista