Ordførere og rådmenn har i mange år bekymret som over små fagmiljøer og problemer med å finne

erstattere ved sykdom. Løsningen som har vært foreslått så langt er kommunesammenslåing. Men

man skal bygge store kommuner før man får to ansatte med samme stillingsbeskrivelse, 10.000

innbyggere er ikke nok.

På Nordmøre er det bare Kristiansund som er i nærheten av å oppfylle regjeringens opprinnelige

ønske for kommunereformen, og heller ikke de har dobbel bemanning i sentrale stillinger.

En sammenslåing som den mellom Hemne, Halsa og Snillfjord vil ikke løse noen av utfordringene.

Men sammen har de tre kommunene overtallighet i bemanningen!

Løsningen er en interkommunal vikartjeneste!

Ved å utvide eksisterende kommunale stillinger med en vikarressurs, eller dele på felles vikarer, kan

vi løse bemanningsproblemene til de små kommunene. De 13 ORKidé-kommunene har 13 ansatte i

alle stillinger, og et felles datasystem. Et vikarsamarbeid vil utvikle fagmiljøene og øke

samhandlingen. Vi må dele kompetansen vår med naboene våre!

For å sitere Kristin Kvande Betten: Hver for er oss er vi sterkere sammen!

Einar Vaagland, politiker og IT-konsulent