I Sunndal kan vi ikke velge og vrake i fastleger, men er prisgitt de få legene som jobber på stedet og den tilfeldige hjelpen de måtte tilby. Flere av dem har en arrogant holdning når man ydmykt må be om litt assistanse, en assistanse vi betaler for, og er helt avhengige av å motta for å i mange tilfeller klare hverdagen. Dette være seg både om man er eller blir sykemeldt, er trygda eller går i full jobb.

Jeg har til nå vært heldig og har ikke behøvd å renne ned dørene hos denne arbeidsgruppen. De få gangene behovet har vært til stedet, har jeg først satset på egenheling, før jeg har bitt i det sure eplet og bestilt en legetime.

Til tross for at jeg stort sett er frisk, har jeg i årenes løp truffet enkelte av våre opphøyde leger både som pasient og pårørende. Og for å si det mildt – jeg er ikke imponert! Du må være døden nær for du får sympati, medisin eller behandling. Tenk om vi hadde møtt denne mottakelsen hos for eksempel tannlege eller bilverksted for årlig sjekk for å ivareta samt forlenge levetid på tenner og bil. Der blir det tatt røntgen, skrapt tannstein, tettet små hull, EU-kontroll, oljeskift, og km-service. Vi bestiller time, jobben blir utført, betalt og begge parter er såre fornøyd. Om de skulle gitt oss mange mottagelse som enkelte leger her på stedet, hadde vi først fått hjelp når det var behov for tanntrekking og implantat, eller ved motorhavari. Kanskje stedets leger har noe å lære av andre yrkesgrupper?

I tillegg har vi på stedet en lege med et kvinnesyn som oppleves som en kald gufs fra fortiden. Kommer man til vedkommende som kvinne, blir man ikke tatt på alvor og i enkelte tilfeller blir man rett og slett ydmyket. Jeg og min datter HAR hatt denne fastlegen. Han sitter og blåser av alt det man måtte ha å si og kommer med negative og ydmykende kommentarer til svar. Møter man derimot opp til time i følge med pappen i huset, stiller saken seg annerledes og alt blir tatt seriøst og sjekket opp. Jeg stiller spørsmål om det er denne typen holdninger vi ønsker å møte kvinnelige pasienter med i Sunndal kommune? Må vi ha med oss mannlig følge? Hva blir det neste?

Leger på sykehuset i Molde, Kristiansund og St. Olav i Trondheim møter deg med respekt og genuin interesse. Man føler seg ivaretatt, tatt på alvor og at det er ønske om å finne ut av ting, samt at de gjør noe for å utbedre problemet. Ja, jeg vet at dette er eksperter innenfor enkelte felt, men jeg tror at disse har mye å lære enkelte allmennpraktiserende leger i Sunndal.

Hadde fastlegene her tatt seg tid til å lytte samt behandle på et tidligere tidspunkt hadde de nok gjort hverdagen enklere for både seg selv, ekspertene og pasientene. Det skal da ikke være sånn at man føler man er til bry når man dukker opp til bestilt legetime? Ja, jeg skjønner dere til tider har det travel, men dere er da ikke de eneste som jobber og har en hektisk hverdag. Tenk om vi andre skulle møtt dere med gjensidig holdning når dere må ha hjelp.

NB! Husk dere er lønnet for å gi oss god behandling. Dere er ikke nødt til å vente med å hjelpe til kun vrakpanten er igjen.

Eli K. Furu

Heldigvis med helsa i behold.