Sunndal kommune ønsker å ha flere lærlinger! I kommunestyret 14.12. 2022 ble det vedtatt å opprettholde en høy andel lærlingeplasser. Etter mine opplysninger er det følgende antall. Sunndal kommune har tatt inn 4 lærlinger i år. Fra 1. september 2023 vil Sunndal kommune totalt ha 12 lærlinger i 2 fag (barn og ungdom og helsefag ).

Lærlinger bidrar til å skape en verdifull og praktisk arbeidsstyrke. For å øke antallet lærlinger, har kommunen et samarbeide med ungdomskolen, lokal videregående skole SVS, yrkesopplæringskontoret og andre relevante institusjoner og bedrifter. Det er viktig å markedsføre lærlingeprogrammene og fordelene ved å være lærling i Sunndal kommune. Dette kan tiltrekke flere interesserte kandidater.

Etter å ha bestått fagbrevet åpner det seg vanligvis gode muligheter for fast jobb i Sunndal kommune. Fagbrevet er en anerkjent kvalifikasjon som viser at du har tilegnet deg ferdigheter og kunnskap innenfor et spesifikt fagområde. Kommunen kan ha behov for dyktige fagarbeidere på ulike områder, som for eksempel helse- og omsorgstjenester, barnehage og skole. Med dette, mener jeg at vi jobber for den viktige fagarbeideren og at vi fremstår som en kommune som setter fagarbeideren i fokus, det blir viktig for fremtiden, og det er fremoverlent.

Hvis det er en utfordring å få tilstrekkelig antall søknader om lærlingplasser innen helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole i Sunndal, da kan det være flere tiltak som kan bidra til å øke interessen blant mulige kandidater:

1. Markedsføring og informasjon: Sørg for at informasjon om lærlingeplassene og fordelene ved å f.eks. jobbe innen helse og omsorg blir godt formidlet til mulige søkere. Dette kan gjøres gjennom skoler, karrieremesser, sosiale medier og kommunens nettsider.

2. Samarbeid med videregående skoler i området: Ta kontakt med videregående skoler i regionen og etabler samarbeid for å informere og motivere elever til å søke lærlingplasser i helse- og omsorgsfag. Vi må også vurdere å utvide rekrutteringsområdet for å nå mulige søkere som bor i nærliggende kommuner eller regioner. Dette kan gjøres gjennom annonsering og informasjonsspredning på tvers av geografiske områder.

3. Tilrettelegging og oppfølging: Vurder om det er mulig å tilrettelegge lærlingeprogrammet eller tilby ekstra støtte og oppfølging til lærlinger innen nevnte fagområder for å gjøre det mer attraktivt. I den forbindelse så kan administrasjonen i sin tilbakemelding til politikerne gjøre følgende vurdering:

Som forslaget viser til, kan dette som et 3 årlig prosjekt og som skal evalueres gir kommunen følgende garanti.

De av lærlingene som består fagprøven tilbys fast jobb i 100 % stilling innen helse og omsorg, barnehage eller skole.

Ved å iverksette noen av disse tiltakene kan det være mulig å øke antall søknader om lærlingplass.

Lykke til med å rekruttere flere lærlinger og investere i fremtidig arbeidskraft!

Forslag til vedtak:

Sunndal kommunestyre bes snarest om å få en utredning presentert i oppvekst og omsorgsutvalget og kommunestyret om det konkrete forslaget som følger:

De av lærlingene som består fagprøven i prosjektperioden tilbys fast jobb i 100 % stilling innen følgende - helse og omsorg, barnehage eller skole.

Sunndalsøra 15.8. 2023

Stig Rune Andreassen

Kandidat Sunndal Arbeiderparti