Helseplattformen er et digitalt verktøy som ble innført ved St. Olav høsten -22. Den er etter hvert også tatt i bruk i flere kommuner.

Mange mediainnslag viser at det har vært enorme innkjøringsvansker som har ført til stor belastning på helsepersonell, oppsigelser fra helsepersonell, redusert drift og flere pasientskadelige episoder, - til og med dødsfall. Selve driften ved St. Olav beskrives som truet. Til tross for stadige forsøk på utbedring av programmet, kommer meldinger om pasientfarlige feil og utmattet helsepersonell. Det foreligger også meget kritiske rapporter fra statsforvalter, helsetilsyn, riksrevisjon og nå også fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Alle overlegeforeninger ved St. Olav har advart mot at Helseplattformen innføres ved Møre og Romsdal helseforetak. Flere kommuner har vedtatt utsettelse. Fastlegegruppen i og rundt Trondheim, og nå sist også i Møre og Romsdal, har meddelt at de ikke vil ta Helseplattformen i bruk verken nå eller i framtiden.

Ideen om én pasient - én journal er god og mange ivrer for innføring av dette. Det har imidlertid vist seg at Helseplattformen ikke er rett verktøy. Innføringen synes å ha skjedd uten at den har vært nødvendig tilpasset til norsk helsevesen.

Mange datakyndige er også i tvil om det i det hele tatt er mulig å justere Helseplattformen slik at den blir bra. De påstår at Helseplattformen er utgått på dato og er tilpasset amerikanske forhold. Samme erfaring har de gjort i både Danmark og Finland.

En innføring i Surnadal frykter vi vil medføre redusert drift og stor belastning for helsepersonellet. Det viser seg at legevakt og legesenter er særlig utsatt. Vi frykter at kapasiteten vil bli ytterligere redusert og rekrutteringen forverret dersom Helseplattformen innføres.

Situasjonen vurderes så alvorlig at flere signaliserer muligheten for oppsigelse om Helseplattformen innføres. Vi vil derfor innstendig henstille Surnadal kommune om å utsette innføring av Helseplattformen.

Av legene i Surnadal: Atle M. Aune, Sivert Skuggevik, Gunn Eline Børmark og Tonje D. Hjelkrem