- Fasthet i politikken må ikke bety at man «står fast»