Dermed ble det ingen løsning på tidsbruken da kommunestyret vedtok det tredje møtereglementet på tre år, mot én stemme fra HalsaLista. Flertallet ønsket nemlig ingen samlet taletid, etter at Ap snudde og innså at det ville ramme alle, «ikke bare enkeltrepresentanter som vi ønsker å begrense», slik varaordfører Marit Liabø Sandvik sa det under formannskapets behandling av saken.

Senterpartiet var derimot ubøyelige. Saken var faktisk så viktig at gruppeleder Marte Halvorsen brukte 5 minutter på å forsvare at 5 minutter total taletid var en god idé! Hun så ikke ironien da det ble påpekt av HalsaLista.

Eller ubøyelige, utbryter ordfører Odd Jarle Svanem, som poengterte flere ganger at han måtte stemme mot sin egen partigruppe for å være enig med flertallet. Demokrati er en vanskelig øvelse.

Faktisk så vanskelig at varaordfører Marit Liabø Sandvik mente at den største utfordringen mot demokratiet ikke var begrenset taletid, men at det hun sa fra talerstolen ble sitert i avisa! «Det som ødelegger demokratiet og ytringsfriheten i Heim kommune, er risikoen en utsetter seg for når man går opp på denne talerstolen, med faren det medfører for å bli uthengt i sosiale medier og tillagt meninger og ytringer som er tolket fritt etter fantasien. Så tidsbegrensninger er nok ikke løsningen».

Og når de to minste partiene i Heim, som risikerte 13 minutter total taletid hver, sto på motsatt side i saken, sier det alt om vikarierende motiver. For mens Frps Bjarne Sæther brukte opp taletida si i løpet av de to første sakene, kunne KrFs Knut Johan Singstad lene seg tilbake og overlate til resten av posisjonen å fremme hans ståsted. Hadde han stemt for samlet taletid hvis han hadde sittet i opposisjon?

Kommunestyremøtet torsdag varte i nesten ni timer. Rent formelt ble møtet avsluttet etter sju timer, men kommunedirektøren mener tydeligvis at det viktigste framlegget i løpet av året, kommunedirektørens budsjettforslag, bare er en sak for spesielt interesserte.

Dermed var halve kommunestyret dratt da tallene for neste år ble presentert, hvor kommunedirektøren bl.a. foreslo å selge halvparten av aksjene i Svorka Energi.

Det er fortsatt mye som skal på plass i Heim.

Av Einar Vaagland, HalsaLista