Alle som har vært på skitur vet at det ikke er noen skam i å snu. Tvert imot, så kan det redde liv om man greier å snu i tide. Den samme leveregelen gjelder i politikken, og nå er det på tide å ta den i bruk på fylkestinget.

Budsjettet fra flertallspartiene FrP, Høyre, Venstre og KrF på fylkestinget har skapt sterke reaksjoner i skolene. Det legges opp til store kutt. I tillegg tvinger man skolene til å kutte ekstra for å dekke opp underskudd fra i fjor. I sum blir konsekvensene alvorlige.

Rektorer, lærere, tillitsvalgte og elever advarer om det som nå er i ferd med å skje. Elever får ikke vikar, det blir færre lærere og det kuttes i laget rundt eleven. Budsjettet tvinger skolene til å drive på kant med loven og ansatte vurderer om de greier å være med på dette.

På sikt kan dette få enda mer alvorlige konsekvenser. Uten lærere i timene og uten nok lærere til god oppfølging av elevene, kan læringsresultatene falle og flere elever kan falle ut av skolen. Når vi vet at utdanning er avgjørende for hvordan resten av livet blir, så er dette skremmende.

Utfordringen er enorm, men løsningen er egentlig enkel: Det politiske flertallet kunne prioritert midler til skolene. Det vil ikke FrP, Høyre, Venstre og KrF. Årsaken er at de heller vil bruke midlene til asfalt og gratis ferger. Dermed er det ungdommene våre som må betale prisen for flertallet sine dyre og uforsvarlige valgløfter.

For oss i MDG er det uaktuelt å bruke skolene og ungdommene våre som en salderingspost. I vårt budsjettforslag for fylket la vi derfor inn penger til å reversere de foreslåtte kuttene. I tillegg la vi på ekstra midler utover dette for å sørge for en reell styrking av skolene.

Som politikere er vår fremste oppgave å lytte. Tilbakemeldingene som vi nå får høre fra skolene er klare og entydige: Den politiske kursen er uansvarlig og konsekvensene kan bli dramatiske. Derfor er det nå på tide å snu.

I kommende møte i fylkesutvalget vil jeg på det sterkeste oppfordre FrP, Høyre, Venstre og KrF til å legge inn mer penger til skolene.

Jonas Maas Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal