Bjørlykkes bekymring for bratt topografi på Raudsand er under kontroll!

foto