- Tilskot som fører til mindre straumforbruk er betre enn tilskot til å betale straumrekninga

foto