Kjære Moldenser, Frænaværing, Averøying og Kristiansunder. Kjære Gjemnesing, Nessetværing, Tingvolling og Sunndaling. Kjære Surnadaling og Rindaling. Nå må vi alle våkne av dvalen og fange opp hva som foregår rett under nesene våre.

Det planlegges å bygge et anlegg for mottak av giftig avfall  ved de nedlagte gruvene i Raudsand i Nesset kommune. Det giftige avfallet vil bli plassert i et område som allerede er preget av årevis med utsig av miljøskadelige stoffer og det er stor fare for ytterligere forurensning av fjord og grunnvann.

Moldenser, Averøying og Kristiansunder - utenfor deres strand og kyst kommer det til å passere tusenvis av båter i årene fremover. Dere kjenner deres kyst og vet hva havet kan gjøre mot disse farkostene. Mulighetene for en miljøkatastrofe er store, dette langs vår kjære kyst, hvor vi henter mat, rekreasjon og helse.

Om dette giftdeponiet etableres, vil det skade omdømmet til hele nordmøre og romsdal. Grunnen for at mange bor i denne fantastiske delen av landet, naturen, vil igjen komme ut som sistemann.

Dette gjelder avfall ingen andre ønsker å ha i sin nærhet. Andre steder som har vært aktuelle for et slikt giftdeponi, har etter store demonstrasjoner og mobilisering av lokalbefolkningen satt seg i mot å være mottager av disse miljøgiftene.

Så vær med og bidra der du kan. Ved å skrive under på denne underskriftskampanjen viser vi at vi som lokalsamfunn, bygde- og byfolk, faktisk har en mening om hvordan framtiden vår skal se ut. Og ikke minst hvordan framtiden til de som skal ta over skal se ut.

Underskriftskampanjen finner du ved å gå inn på www.underskrift.no og søke på "giftdeponi" eller gå direkte til kampanjen ved å benytte følgende lenke; http://www.underskrift.no/vis/6995. Hjelp oss å spre den slik at alle kan få muligheten til å si sin mening. Om du vil lese mer om saken, sjekk ut siden http://www.giftfrittnesset.no/ eller følg gjerne organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" på Facebook.

Hanne Iren Dahlen