Surnadal FrP kom med forslag i kommunestyret i 2022 om å utsette samarbeidet med helseplattformen. Dette for å få mer informasjon etter at legene gikk imot plattformen. No er 2504 brev ikke kommet frem til fastleger og pasienter grunnet systemfeil i brevmalene i Helseplattformen. Dette kan føre til økt risiko for folk som trenger hjelp når informasjon ikke kommer frem.

Fastlegene har lenge meldt fra om at de mottar færre henvendelser fra sykehuset enn tidligere. Dette har ikke blitt tatt tak i.

Helseplattformen kostet 3.8 milliarder da den ble tatt i bruk St. Olavs hospital i Trondheim. Sluttsummen er vi spent på da utfordringene er mange enda.

Intensjonen er å innføre en ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Det har været en kjempefordel har dette blitt realisert og fungert som planlagt.

Det vil for alltid bli et amerikansk system hvor driftsorganisasjonen i Norge blir avhengige av leverandøren i USA ved utvikling av systemet.

Vi er i dag tydeligvis langt fra å ha en helseplattform som fungerer.

Av Nils Petter Tonning

Surnadal FrP