Har Molde kommunestyre ansvar for å rydde opp på Raudsand?

foto