Surnadal Senterparti vil sluttføre arbeidet med å få på plass snøscootertrase i kommunen. En viktig kampsak for meg og alle de som ønsker en lovlig måte å kjøre snøscooter på, også i Surnadal.

Men jeg personlig vil også stå på for at reglementet for motorferdsel i utmark blir endret i kommende valgperiode. Dette ønsker jeg å jobbe aktivt med av flere grunner, men alle grunnene bunner i sunn fornuft og rettferdighet. Endringene må selvfølgelig være i tråd med Nasjonale forskrifter og lovverk, men i den grad kommunen kan gjøre lokale endringen av forskriften så må vi gjøre dette. Har du hytte ved en av våre fine fjorder i kommunen, så kan du kjøre båt til og fra hytta og ta ut på turer både hit og dit i løpet av ei helg på hytta. Da får du ankomme eller dra fra hytta uansett hvilken dag kalenderen viser eller klokkeslett for den del.. alt dette som naturlig er! Selvfølgelig må hyttene i hele kommunen brukes, og det helst så ofte som mulig.

Og her kommer det som blir litt underlig, og som jeg ønsker at vi skal endre på. De som har hytte på fjellet, og som må/ønsker å bruke snøscooter for å komme seg på, både for persontransport og proviant. Ja, de må søke kommunen om å få løyve, der trasevalg må merkes inn i vedlagte kart.

Med dagens ordning får de lov til å kjøre 12 ganger på hytta i løpet av vinteren. Jeg mener at her må vi som politikere kunne enes om å finne en løsning som gjør dette på en bedre og rettferdig måte for hytteeiere på fjellet. Hvorfor skal vi bestemme at folk får kjøre til hyttene sine bare 12 ganger pr vinter? Jeg mener at det fortsatt må søkes, og at trasevalg tegnes inn, men at vi som politikere skal sette begrensninger på antall turer noen får besøke hytten sin er ikke riktig. Jeg må presisere at jeg mener vi fortsatt må ha regler som sier at det fortsatt må brukes godkjent trase, som legges inn i søknad. Dette betyr ikke at det skal ferdes på kryss og tvers og opp og ned alle bratte fjellsider og utenom hyttetrasseene! Men, det må være mulig for oss å finne en god og fornuftig løsning, som gjør at alle hytteeiere får brukt sine hytter. Ja, akkurat når de selv ønsker det og har mulighet. Da uavhengig av om du har hytte ved fjord eller på fjell. Dette skal ikke bli noen splid mellom de som har hytte ved fjorden og som benytter bil og/eller båt, og de som har hytte på fjellet. Jeg ønsker at det skal være like muligheter for bruk av fritidseiendommer. Et eksempel er de som har bilvei helt frem til sin hytte på sommeren, men så fort det faller snø så er det plutselig begrensninger på hvor ofte du kan kjøre dit. - og da kommer det også begrensninger f.eks. på at du ikke kan kjøre hjem fra hytta før etter kl 14.00 på søndager eller på enkelte dager i det hele tatt. Jeg klarer ikke helt å forstå at vi må ha reglene sånn. Jeg vil fokusere på ærlige og rederlige personer som ønsker å få bruke sin hytte på lovlig vis. La ingen føle seg som kriminelle for at de vil bruke sine hytter på fjellet, og kjører snøscooter for å komme dit. Det er lite miljøavtrykk som blir igjen av en støysvak 4-taktsmotor, med lavt forbruk som ferdes på snøen, som smelter i april.

Det er denne friheten jeg ønsker at folk skal ha, at det er de og ikke vi som politikere som skal bestemme hvordan og når deres hytte skal brukes eller hvor mange ganger noen med hytte på fjellet skal kunne dra på hytta.

Mona Rita Rønning

Surnadal Senterparti