I et leserinnlegg i Driva spør Annett Ranes (AP) om jeg har inntekter å trylle fram. Bakgrunnen er at jeg i et intervju med Driva tar til orde for at eiendomsskatt i ei bygd som Surnadal treffer skjevt og ikke etter skatteevne, og derfor bør avskaffes.

Det Annett ikke nevner er at jeg i samme innlegg sier at skatt i størst mulig grad bør treffe progressivt etter skatteevne ved bruk av person- og selskapsskatt, samt avgifter på det vi ønsker å redusere bruken av. Jeg sier også at eiendomsskatten bør avskaffes, SAMTIDIG som vi har en debatt på nasjonalt nivå om total skattebelastning og hvordan skatt mest rettferdig skal tas inn og fordeles.

Hvorfor ønsker AP å øke skatten på å ha et hjem, når de samtidig har en politikk hvor målet er at flest mulig skal eie egen bolig? Skattepolitikken til AP har insentiver som krasjer med boligpolitikken.

Eiendomsskatt for å sette på sparekonto?

I budsjettet for 2023 kom Surnadal AP med forslag om å øke eiendomsskatten til maks lovlig sats. Ikke for å ansette flere sykepleiere, lærere eller vaktmestere. Men for å kunne plassere pengene på disposisjonsfond. Her argumenterte Høyre sammen med SV godt imot en økning i eiendomsskatten, midt i dyrtid hvor mange opplever trang økonomi. Hvorfor skal kommunen øke skatten for å sette penger på sparekonto, mens flere og flere vanlige folk sliter med å få økonomien til å gå rundt?

Det var ingen forslag fra AP om hvordan vi kan løse oppgaver bedre og mer effektivt i kommunen. Ryggmargsrefleksen er å skru skattebryteren på maks lovlig sats. Det er politisk latskap.

Min ryggmargsrefleks er at et skattesystem skal være rettferdig, fordelende og det skal ikke tas inn mer enn nødvendig fra vanlige folk, særlig i dyrtid. Derfor er jeg prinsipielt imot eiendomsskatt på bolig, særlig APs ønske om å øke den for å sette penger på fond.

Surnadal Høyre skal prioritere eldreomsorg

Surnadal Høyre ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk og tilby gode tjenester til innbyggene. Har vi handlingsrom skal vi sette ned eiendomsskatten. Samtidig håper jeg at vi får et bedre skattesystem på et overordnet nivå, slik at kommunene klarer seg uten skatter som treffer usosialt mellom innbyggerne. Jeg håper også at staten og regjeringen sløser mindre, og heller lar kommunene får mer av pengepotten til å løse primæroppgavene til det offentlige.

Både Surnadal Høyre og Senterpartiet har helsehus og eldreomsorg øverst i sine skriv som nå er sendt ut til innbyggerne. Investeringer i helsehus og eldreomsorg er glemt i Arbeiderpartiets liste over det viktigste de vil gjennomføre. Surnadal Høyre er tydelig på at dette skal prioriteres i kommende periode.

Ole Joar Karlstad Bruset

Ordførerkandidat Surnadal Høyre