– Det var som å bli saget i to av en spilder ny og vendbar motorsag