– De var så totalt forvirret, at de kjente ikke sin egen kjærring eller kaill

foto