Litt før jul er det som regel noen dager med mildvær. Denne perioden har fått navnet Kakelinna. Det er sagt at denne mildværsreppen kommer av at kvinnfolka baker alle de sju sortene med julebrød, og fyrer så hardt i ovnen at de varmer opp lufta ute.

Men det er ikke bare før jul det fyres. Det heter seg at all energi er konstant, den forandrer bare form. Da er det kanskje ikke så rart at temperaturen på jorden stiger når energien fra kull, olje og gass frigis som den gjør nå. Dette har vi holdt på med siden den første kullbiten ble gravd frem og første oljeskvetten pumpet opp. Dette er energi som er blitt til gjennom millioner av år. Nå skal verden reddes fra å koke med hjelp av elektrisitet. Vindturbiner er løsningen, men all strømmen som lages ender også til syvende og sist opp som varme.

De siste årene har vi hatt varmebølger med temperaturer opp mot 50 varmegrader, dette er så varmt at det går på «livet løst».

Ved utgangen 2021 var det 7,9 milliarder mennesker på kloden, og øker med ca.80 millioner i året. Varmen fra alle disse menneskene og våre medskapninger stiger også til værs. Er det da alle rede lagt et lokk av karbondioksid i atmosfæren så varme ikke slipper igjennom og ut i det store intet er det ikke så rart om temperaturen stiger. Tullprat og reine visvas vil de fleste kalle dette, men ingen kan komme fra at vi produsere «en del kilowatt»

Med et stadig varmere klima bruker vi snart like mye energi til å kjøle ned som å varme opp - og til mere varme slippes ut.

Bygging av vindturbiner på fjelltopper over hele Norge har ført til voldsomme protester mange steder. Mange av disse vindturbinparkene ligger på uveisomme steder og det må lages veier som fører til store og stygge sår i naturen som det vil ta minst en «Istid» og reparere.

Vindturbiner skaper lydforurensning og er ikke noe vakkert skue mot himmelen, og så dreper de enorme mengder insekter og fugler. En forskningsrapport om tysk vindkraft for en tid tilbake viser at vindturbinene dreper store mengder insekter. Det er snakk om 1200 tonn insekter årlig, dette utgjør 1200 milliarder individer. Forskere har lenge vært bekymret over tilbakegangen av insekter og fugler og med den vettløse byggingen av vindturbiner både til lands og til vanns går det bare en vei. Vindturbiner er ikke bare en lyd og visuell forurenser. Turbinbladene slites og store mengder mikroplast kommer ut i naturen som til slutt havner i næringskjeden.

Alle disse vindturbinene lager nok en del elektrisk strøm, men med den kolossale sløsingen som skjer, vil det alltid være underskudd på strøm, og høye priser. Så med vindturbiner, bil og flytrafikk, et insektfiendtlig landbruk med sprøyting og bruk av store og tunge maskiner har vi snart tatt knekken på disse små skapningene som er så viktig for verdens matproduksjon.

Vi er makeløse når det gjelder og bruke elektrisk strøm. Bygger innendørs slalåmbakker, varmer opp fotballbaner, lyser opp veier, gater og tunneler mer enn det som er nødvendig. Og så bygges det hele tiden nye hus som må ha strøm. Selv om alle bilene blir elektriske og en skulle tro at det blir mindre bruk for olje er det ingen ting som tyder på at oljefeltene får ligge i fred.

Norges nye pengemaskin heter «Johan Castberg» og er et produksjonsskip som  skal hente opp 650 millioner fat olje fra Barentshavet. Ja, ja, det blir mye karbondioksid i atmosfæren av dette. Og når vi har Johan Sverdrupfeltet med  sine 406 millioner kubikkmeter olje og 10 milliarder kubikkmeter gass og alle de andre feltene kan man trykt si at Norge bidrar kraftig til den globale oppvarmingen.

Johan Sverdrup var norsk politiker. Statsminister fra 1884 til 1889, og grunnlegger av partiet Venstre i 1884.

Johan Castberg var jurist og politiker. Kjent som forslagstiller og pådriver for de Castbergske barnelover.

Er redd disse ærverdige herrene hadde snudd seg i graven hadde de vist at oljefelt hadde blitt kalt opp etter dem. Venstre skal liksom forestille å være et miljøparti, og barnas framtid ser ikke så lystelig ut.

Atombomber og atomkraftverk er vel det farligste menneskeheten har befattet seg med. Vi har sett resultatene etter bombene som var sluppet over Hiroshima og Nagasaki og Tsjernobyl-ulykken. Under debatten som har gått her til lands om hvordan det skal skaffes elektrisk kraft, har det dukket opp tanker om å bygge atomkraftverk også her. På Høyres landsmøte ble det flertall for å gå videre med forslaget om å satse på atomkraft. Partileder Erna Solberg stemte i mot, men dessverre var ikke de siste idiotene døde. Det er vel ikke noe som utvikler så mye varme som atomkraftverk med sine dampdrevne generatorer?

For godt og vel 2 år siden dukket det et nytt «Svartedauevirus» opp i Kina, og spredte seg med rasende fart over hele verden. Folk døde som fluer og det var full panikk. For å hindre spredning ble det slutt på at folk kunne reise verden rundt med fly, bil og båt. Dette viste seg å være oppskriften på og bremse den globale oppvarmingen. Utslippet av klimagasser gikk voldsomt ned, smogen forsvant og man kunne se blå himmel over de mest forurensede byene. Man måtte langt tilbake i tid for å finne så lite utslipp. Her fikk man svaret på hva som må til for å nå klimamålene som var satt under Parisavtalen.

Men så fant man opp en vaksine og det kom en snillere variant av viruset, og så var folk i farta igjen...

Her til lands ble det alt for tidlig et høyrøstet krav fra teaterverdenen og restaurantbransjen om at restriksjonene måtte opphøre. Folk applauderte og  gikk ut på restaurant for å tylle i seg alkohol og på teater for vise at man er åndsmennesker, med lite omtanke for smittefaren og risikogruppen.

Vi menneskene er noen merkelige skapninger. Da det kom vaksiner for å forhindre at folk ble syke og døde var det slettes ikke alle som lot seg stikke i: «Jeg er da et fritt og selvstendig vesen og myndighetene skal ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre, det er min egen kropp.» I en del land var det reine folkeopprøret mot tvungen vaksinering. Her til lands hørte de fleste etter og lot seg vaksinere både en, to og tre ganger. Dette reddet mange liv. Så stor takk til de norske myndigheter.

I noen land kunne det nesten se ut som pandemien ble brukt til å lette trykket på landets sosialbudsjett.

Jeg er født under 2. verdenskrig og vokste opp med tyske soldater i den ene enden av stuebygningen hele krigen. Trodde aldri at jeg skulle oppleve en ny krig i Europa. For inderlig håpe at disse grusomme handlingene snart tar slutt.

Ikke bare sender krigen millioner av mennesker på flukt og ut i en usikker fremtid, men Ukraina er også et av verdens største kornprodusenter. Krigen fører til frykt for matmangel i verden.

I Norge kastes 450 000 tonn mat i søpla årlig. Får håpe at krigen med all sin elendighet gjør at det blir kastet mindre mat.

Ikkje ha på meir på talikjen din enn du et opp!

Med hilsen

Nils Hjellmo