- SP/AP regjeringa + Høgre og SV, sviktar « vanlige folk»

foto