Surnadal Kommune har i dag lån på kr.684.811.658. En økning fra 2021 på kr 65.837.174. Rentene har også gått opp, så alt må sees i sammenheng.

I økonomiplana har vi en lånegjeld pr. Innbygger på kr. 109 000,-. i 2023. Vi har store innvesteringer. Slik som helsehus trinn 2, i 2022 og 2023 som er under planlegging på kr. 51 000,-. Vi har Øyagardslia. Vi har også store utfordringer på sjukeheim, teknisk etat, tap på konsesjonskrafta og renovering av 97-bygget bla. Vi er akkurat ferdig med en ny barne og ungdomsskole til en pris 139 mill. Nye omsorgsboliger er ferdig til en pris på 42 mill. Vi må passe oss så investeringene ikke løper i fra oss.

16 millioner i mindre gjeld ville frigjort ca 960 000 til drift pga mindre renter og avdrag på lån. Dette er noe Surnadal Kommune må se på i budsjettforhandlingene.

Kunne da ha investert i flere sjukepleiere som det er et kjempestort behov for. Samtidig åpnet de åtte sjukeheimsplassene som alle, utenom FrP, stengte i 2018. Vi leier bla sjukeheimsplasser i Aure til en pris pr. mnd. på kr. 108 000,- pr pasient. Hvorfor ikke åpne våre egne sjukeheimsplasser. Stengte fire plasser ved L1 og fire plasser ved L2. Mulig bemanningsreduksjon er 5,5 årsverk iflg kommunedirektør.

Ser behovet for nytt helsehus og boliger i Øyagardslia, men som jeg sa må vi hele tida se på driftsutgiftene og ikke la investeringsutgiftene løpe i fra oss.

Kommunedirektør vil øke ramma med 3 mill og utfordrer enhetene til ny runde med intern gjennomgang for å finne effektive sparetiltak. Sparetiltakene som er gjort over flere år kan ikke fortsette i samme fart slik som det er gjort. Vi må ikke ødelegge trivselen på arbeidsplassene som kan føre til større sykefravær. Det er en kjent sak at mer stress og mistrivsel på arbeidsplassen fører til større sykefravær.

Av Surnadal FrP v/ Nils Petter Tonning