Vanningsforbud - men kommunen slapp ut overløpsvann

Opphever vanningsforbundet: Sunndal kommune vil oppheve vanningsforbudet i løpet av dagen.  

Nyheter

En beboer i sentrum undret seg mandag kveld over at det var overløp i høydebassenget i Killurda på Sunndalsøra. Hun forteller at det rant mye vann, i flere timer utover kvelden - på samme tid som det er innført vanningsforbud.

Forbudet ble innført 31. mai på grunn av stort vannforbruk og lavt nivå på høydebasseng. I sommervarmen i slutten av mai ble vannforbruket mangedoblet - og vannverkene i Sunndal har ikke kapasitet til et slikt forbruk over tid. Vanningsforbudet som ble innført gjaldt alle kommunale vannverk, altså hele Sunndal kommune. Folk ble også oppfordret generelt til forsiktighet ved vannforbruk.

- Da er det rart at det samtidig er overløp i høydebassenget i Killurda, funderer vår leser på tråden. 

Grete Marie Trædal ved den kommunaltekniske tjenesten forklarer:

- Vi har prøvekjørt makskapasitet på en hovedledning etter spyling, dette er nok årsaken til at høydebassenget gikk på overløp i noen timer. Situasjonen er nå stabil, og vanningsforbudet oppheves i løpet av dagen.

Hun legger til:

- Vannforbruket overvåkes kontinuerlig, og hvis det blir en vesentlig økning i forbruket, må vi vurdere å gjeninnføre vanningsforbud. Dette ser vi etter hvert.